• نزدیک ترین بازیهای امروز 1 X 2
  Jersey Express SC - Lehigh Valley United Sonic ۲۱:۰۰
  • 1.84
  • 3.8
  • 3.1
  آوداکس اس‌پی - ایتومبیارا ۲۱:۰۰
  • 3.55
  • 3.35
  • 1.82
  بواویشتا آرجی - کالدنسه ۲۱:۰۰
  • 1.66
  • 3.45
  • 4.25
  بروسکه اس‌سی - Operario Ferroviario ۲۱:۰۰
  • 1.35
  • 4.45
  • 6
  Sergipe - Jacobina Ba ۲۱:۰۰
  • 3.6
  • 3.25
  • 1.84
  فلومیننزه - Olimpica Itabaiana ۲۱:۰۰
  • 1.3
  • 4.7
  • 6.75
  Murici - America RN ۲۱:۰۰
  • 1.71
  • 3.45
  • 3.9
  Luziania DF - آپارسیدنسه جی‌او ۲۱:۰۰
  • 1.97
  • 3.3
  • 3.15
  Fast Clube Manaus - Bare ۲۱:۰۰
  • 1.21
  • 5.25
  • 8.5
  بانگو - ویلانوا ۲۱:۰۰
  • 1.73
  • 3.35
  • 3.75
 • شرط های انتخاب شده
  هنوز هیچ شرطی بسته نشده است. برای پیش بینی بروی ضریب مورد نظر خود کلیک کنید.